SDW | Save the date: Algemene Ledenvergadering
17487
post-template-default,single,single-post,postid-17487,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.5,vc_responsive

Save the date: Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van SDW nodigt alle leden uit om op vrijdag 23 november 2018 bij de Algemene Ledenvergadering (ALV) te zijn. Die zal om 20.00 uur worden gehouden in de kantine van het SDW clubgebouw. 
Op de agenda staan onder andere de invulling van de twee essentiële vacatures in de bestuurlijke organisatie van de vereniging (voorzitter en secretaris), wijziging en vaststelling van onze commissiestructuur, verantwoording financiële situatie en de clubstrategie voor 2019.

De volledige agenda voor deze ALV ziet er als volgt uit.

 1. Opening door de voorzitter/ mededelingen;
 2. Ingekomen stukken;
 3. Notulen ALV 2017 vaststellen;
  Bijlage 3.1. Concept notulen ALV 2017
 4. Jaarverslag 2017-2018 (door Johan Krop );
  Bijlage 4.1. Jaarverslag van de secretaris seizoen 2017-2018.
 5. Jaarverslag kascommissie (door Johan Krop);
 6. Voorlopige financiële begroting verenigingsjaar 2019-2020  (door de penningmeester);
  Bijlage 6: Begrotingsvoorstel.
 7. Clubstrategie – het te voeren  beleid voor het komende jaar;
 8. Agendapunt ‘Gedragsregels appgroepen’ (door Saskia Selen)
 9. Stemming: Bestuursverkiezing: (her-)benoeming van het bestuur
  Niet aftredend:         Richard Slikker, Benno Rewinkel, Bart Melk, Diona Geerlings, Banu Bulucu  (allemaal bestuursleden);
  Aftredend zijn:          Johan Krop (voorzitter), Robbert van Gom Neumann (secretaris) en Wouter Versteeg (bestuurslid);
  Verkiesbaar zijn:       Age Bol (voor de functie voorzitter) en Koen Oosterbaan (voor de functie penningmeester);
  Herkiesbaar in functie is: Arnold Candelaria (voor de functie secretaris).
 10. Stemming: decharge bestuur 2017-2018.
 11. Rondvraag
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.