SDW | Algemene Ledenvergadering met agenda: Gaat vanavond door!
17099
post-template-default,single,single-post,postid-17099,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive

Algemene Ledenvergadering met agenda: Gaat vanavond door!

Op dinsdag 12 december vindt in de kantine van SDW de algemene ledenvergadering plaats. Alle leden en ouders van jeugdleden zijn welkom. 

Conform de statuten is er voor leden en ouders van jeugdleden stemrecht. Stukken zijn een week van te voren op aanvraag bij de secretaris verkrijgbaar en op 12 december om 19.30 uur ook verkrijgbaar in de kantine.

Wij hopen van harte dat iedereen komt aangezien we als club enorm groeien. Dit zorgt echter ook voor een juiste aanpak die we met jullie willen bespreken. Graag tot 12 december! De volledige agenda voor deze ALV ziet er als volgt uit.

Algemene ledenvergadering SDW

Seizoen 2016-2017

Dinsdag 12 december 2017

Aanvang 20.00 uur

Agenda:

  1. Opening / Mededelingen

Ingekomen stukken

  1. Verslagen

          Jaarverslag Secretaris

          Jaarverslag Penningmeester

          Verslag Kascontrolecommissie

          Verkiezing Kascontrolecommissie

  1. Bestuursbeleid
     Verslag  ALV 3 februari 2017

           Clubstrategie: het te voeren beleid voor het komende jaren
           Vrijwilligersbeleid

           Organisatie SDW: Commissie structuur

  1. Begroting 2017-2018

            Vastgestelde contributie 2017-2018

            Vast te stellen contributie 2018-2019 + 20,–

            Verwarming, vernieuwing kleedruimte, dak, toiletten

  1. Verkiezing bestuur

            Kandidaten kunnen zich tot 26 november 2017 melden bij het bestuur

            Niet-Aftredend: Johan Krop, Robbert van Gom, Wouter Versteeg, Arnold Candelaria

            Aftredend herkiesbaar: Richard Slikker, Bart Melk, Benno Rewinkel

            Verkiesbaar: Diona Geerlings, Banu Bulucu

            Taakverdeling

  1. Rondvraag
  2. Borrel met drankje en hapje rond 22.00 uur

 

Voorgaande jaarverslagen zijn op te vragen bij Johan Krop via johan@sdw.nl.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.