VOG en Gedragscode - ASC Sterk door Wilskracht sinds 1907

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

VOG en Gedragscode

Beleid Trainers, Coaches en Begeleiders

SDW is een club waar sportiviteit en plezier voorop staan. Presteren is niet het hoofddoel, de ontwikkeling en groei van de spelers en de teams is dat wel. Trainers, Coaches en Begeleiders spelen hierin een sleutelrol. Zij kunnen met hun technische en coachende vaardigheden die ontwikkeling mogelijk maken.

Daarom vraagt SDW van haar Trainers, Coaches en Begeleiders om aan gedragsregels te voldoen, waarmee deze clubwaarden worden uitgedragen en daarmee een vertrouwde plek te garanderen. Deze gedragsregels zijn afkomstig van SDW, de KNVB en de Gemeente Amsterdam, die alle 3 vereisten stellen aan Trainers, Coaches  en Begeleiders:

 1. Alle Trainers, Coaches en Begeleiders leveren een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan bij de VOG coördinator van SDW. Pas daarna mogen trainingen worden gegeven/worden gecoacht. Iemand wordt als trainer of leider beschouwd als hij met enige regelmaat betrokken is bij trainingen en wedstrijden.
 2. Alle Trainers, Coaches en Begeleiders onderschrijven de SDW Gedragsregels voor Trainers, Coaches en Begeleiders
 3. Alle Trainers, Coaches en Begeleiders onderschrijven de Gedragscode Sociale Veiligheid van de Gemeente Amsterdam

De onderschrijving vindt plaats door dit document te ondertekenen en (een foto of scan) in te leveren bij de VOG coördinator via vog@ascsdw.nl.  


Bij niet aanleveren VOG

ASC SDW volgt met dit beleid het NOC*NSF. Meer informatie hierover is terug te vinden op de website van Centrum Veilige Sport. Indien een Trainer, Coach of Begeleider van SDW geen VOG aan kan of wil tonen (ook na herhaaldelijke verzoeken), dan kan ASC SDW de samenwerking met die persoon niet voortzetten en zal die dus worden beeindigd. Hierin volgt ASC SDW ook het beleid van NOC*NSF, dat hierover het volgende zegt:

'Als de VOG niet wordt verstrekt dan raden wij aan deze persoon niet in te zetten voor de club, omdat:
- er een verhoogd risico voor uw vereniging aanwezig is;
- op deze wijze bij uw vereniging sprake is van een consistent beleid;
- u aan de leden een signaal afgeeft waaruit blijkt dat uw vereniging streeft naar een veilig sportklimaat voor iedereen;
- het weren van bepaalde personen uit de gehele sport een preventieve werking heeft. Dat is in het belang van zowel de sport als de maatschappij. '

bron: Veel gestelde Vragen VOG en de Gratis VOG regeling

Aanleveren Verklaring Omtrent Gedrag

 • Alle nieuwe trainers en leiders dienen door de leeftijdscoordinator te worden aangemeld bij de VOG coordinator.
 • Om een VOG aan te vragen, meld je je als nieuwe trainer of elftalleider aan bij de coördinator van jouw leeftijdsgroep.
 • De coördinator geeft je gegevens (voorletters, achternaam, emailadres) door aan de VOG coördinator via email naar vog@ascsdw.nl.
 • De VOG coördinator zet de aanvraag klaar via gratisvog.nl (een initiatief van het Ministerie van VWS).
 • Je zult dan per email een uitnodiging krijgen, waarna je de VOG met je DigID kunt aanvragen.
 • Je ontvangt de VOG zelf thuis en we vragen je deze digitaal (een foto of scan) aan te leveren aan de VOG coördinator via vog@ascsdw.nl.
 • De VOG coördinator zal de VOG beoordelen, registeren en daarna verwijderen.
 • De VOG wordt NIET bij SDW bewaard.
 • ASC SDW voert jaarlijks een inventarisatie uit om na te gaan of er van alle trainers en coaches een VOG verklaring bekend is. Dit wordt uitgevoerd door de Ledenadministratie i.s.m. de VOG Coordinator. De uitvraag hiervoor wordt gedaan via de leeftijds coordinatoren m.b.v. het Formulier Trainersinventarisatie VOG. Het is van groot belang om deze inventarisatie uit te voeren en vast te leggen. Indien niet kan worden vastgesteld dat alle trainers en coaches in een jaarlaag een VOG hebben aangetoond dan zullen de teams in het uiterste geval worden teruggetrokken uit de competitie (eerst eenmalig, met als uiterste maatregel dat teams worden teruggetrokken tot de inventarisatie is afgerond).


SDW Gedragsregels voor Trainers, Coaches en Begeleiders

 1. Plezier staat voorop!
  (Jeugd)spelers komen in de eerste plaats voor het plezier. Heb hier oog voor. We zijn een voetbalclub en ons lange termijndoel is om vriendengroepen te creëren door voetbal, zodat iedereen met plezier naar SDW blijven komen. Denk bijvoorbeeld aan: het stimuleren van vriendjes maken, beginnen of eindigen van de training met een spel en regelmatig even de tijd nemen om het groepsgevoel te versterken, bij e jeugd krijgt iedereen evenveel speeltijd en niet wisselen vanwege fouten of slechte prestaties.
 2. Ontwikkelen is belangrijker dan presteren en winnen
  Realiseer je dat kinderen komen om te leren voetballen en jij bent degene die ze dat gaat leren. Gun spelers de tijd om vaardigheden te leren. 
 3. Coach positief en schreeuw niet langs de lijn!
  Technisch coachen doe je zoveel mogelijk tijdens de training, de rust en voor of na een wedstrijd. Aanwijzingen tijdens de wedstrijd zijn bewezen ineffectief. Geen negatieve kritiek op spelers en gebruik de 1 op 3 regel: voor iedere aanwijzing 3 complimenten.
 4. Verdeel je aandacht
  Jeugdspelers kijken tegen je op. Zorg dat ze allemaal evenveel aandacht krijgen. Heb oog voor pesten of buitensluiten en ga dit actief tegen.
 5. Leerniveau
  Zorg dat je weet wat je van spelers mag verwachten van de leeftijd die jij traint/coacht. (Te) complexe opdrachten zorgen voor onzekere jeugdspelers en frustratie bij jou als trainer.
 6. Communicatie
  Zorg dat je als trainer en coach goed communiceert over waar er op getraind is en spreek af welke termen jullie gebruiken, zodat de spelers weten waar ze aan toe zijn. En: voorkom dat er meerdere coaches tegelijk aanwijzingen geven bij training of wedstrijd.
 7. 4 ogen
  Zorg dat je NOOIT alleen bent met een (jeugd) speler. Niet op de club en ook niet ergens anders.
 8. Zorg goed voor materiaal en respecteer elkaar
  Neem verantwoordelijkheid voor de materialen van de club. Zowel de materialen voor jouw team (ballen, hesjes, pilonnen etc), als de gemeenschappelijke (doelen, netten, etc). Hou je aan het trainingsrooster en ga respectvol om met alle andere trainers en coaches.
 9. Samen zorgen we voor een veilige club
  Spreek elkaar aan als iemand moeite heeft zich aan de regels te houden. Opbouwend en één-op-één. Zorg ook dat ouders weten wat de regels zijn (niet roepen of schreeuwen, er is maar 1 coach en dat ben jij!).

 

Download verklaring voor ondertekening

Hoe gaan we om met deze Gedragsregels?

 • Alle coaches, trainers en leiders van SDW dienen zich aan de gedragsregels te houden. Indien er binnen de vereniging (meerdere) signalen worden ontvangen dat een persoon zich niet (altijd) aan de gedragsregels houdt, dan gaan we in gesprek met deze persoon. Dit zal doorgaans door het (jeugd) bestuur worden gedaan. Daarmee gaan we er van uit dat het niet meer voorkomt. Het gesprek wordt schriftelijk bevestigd en vastgelegd in de ledenadministratie.
 • Indien er daarna nogmaals signalen zijn dat dezelfde persoon zich (wederom) niet aan de Gedragsregels houdt, dan volgt er een tweede gesprek en een waarschuwing. Dit zal schriftelijk worden bevestigd en vastgelegd in de ledenadministratie.
 • Indien er daarna voor een derde keer signalen zijn dat de persoon zich (wederom) niet aan de Gedragsregels houdt, dan zal de samenwerking worden beëindigd. Dit zal schriftelijk worden bevestigd en vastgelegd in de ledenadministratie.
 • Indien de signalen dermate ernstig zijn kan worden besloten om eerder afscheid te nemen. Dit kan alleen d.m.v. een bestuursbesluit.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!