Teamindeling - ASC Sterk door Wilskracht sinds 1907

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Teamindeling

Hoe worden de teams ingedeeld? 

Altijd weer een spannend moment: in welk team kom ik volgend jaar? Bij SDW vinden we het belangrijk dat de teamindeling open en transparant verloopt. Daarom hebben we een vaste werkwijze, die door alle leeftijdsgroepen wordt gebruikt. Het proces wordt, als dat nodig is, begeleid door de club (meestal door iemand van de Technische Comissie of het Bestuur). Heb je vragen over het proces, of heb je behoefte aan ondersteuning? Vraag het aan je Coordinator, de Technische Comissie of het Bestuur.

Aandachtspunten bij teamindeling

Groepsproces
De teamindeling wordt gedaan door de trainers en coaches, eventueel met ondersteuning vanuit de club (in eerste instantie de TC).  Alle trainers en coaches uit de jaargang beslissen mee over ieder team. Met name voor team 1 en 2 is dit belangrijk. 

Indeling op leeftijd en niveau
Bij de indeling is leeftijd en niveau leidend. Teams met gelijkwaardige spelers leveren het meeste plezier en ontwikkeling, waarbij spelers altijd binnen hun eigen leeftijdscategorie worden ingedeeld.  Indelen in een hogere leeftijdsklasse wordt in principe niet gedaan. Er zijn uitzonderingen mogelijk, maar pas na instemming van vertegenwoordigers van beide leeftijdsgroepen en het bestuur (of jeugdbestuur).  Factoren die dan worden overwogen zijn dan het niveau van de speler en de capaciteit in beide leeftijdsgroepen. Spelers uit de beoogde leeftijdscategorie van gelijkwaardig niveau krijgen voorrang boven een te jonge speler. Indelen in een lagere leeftijdsklasse is niet mogelijk in de prestatieteams en wordt alleen gedaan indien een speler qua ontwikkeling beter bij een lagere leeftijdsklasse past. Op de tweede plaats komen vriendjes/vriendinnetjes. Wel maken we onderscheid tussen spelers die 'prestatievoetbal' willen spelen en spelers die 'recreatievoetbal' willen spelen.

Prestatievoetbal wordt doorgaans in het eerste en eventueel tweede team van een jaarlichting gespeeld. Daarbij is het niveau van de speler doorslaggevend, maar daarnaast wordt ook van een speler verwacht dat hij of zij de instelling heeft die hoort bij prestatievoetbal. Denk aan de drive om fanatiek te trainen en te spelen, in de regel altijd aanwezig is op de training (2x per week), etc.

Bij de overige teams (2 of 3 en verder) moet een balans worden gezocht tussen niveau en de vriendjes/vriendinnetjes bij elkaar laten spelen. In principe kunnen alle recreatieteams zoveel mogelijk gelijkwaardig worden ingedeeld. 

Geen individuele toezeggingen
Geen van de trainers kan individueel toezeggingen doen aan ouders of spelers. De teamindeling wordt op 1 moment (op of rond 15 mei) bekendgemaakt, met instemming van alle trainers en coaches uit de jaargang.

Geen tussentijdse communicatie
Om misverstanden te voorkomen en om het huidige seizoen niet te verstoren, worden er vóór medio mei geen mededelingen over de teamindeling gedaan aan spelers en ouders. De nieuwe indeling wordt op 1 moment, aan alle spelers uit een jaargang tegelijk medegedeeld.

Trainers en leiders
Trainers en leiders worden jaarlijks in overleg tussen alle trainers en leiders van een leeftijdsgroep aan een team toegewezen. Indien de groep daar behoefte aan heeft, of het bestuur van SDW daar aanleiding toe ziet, kan het voorkomen dat ook het bestuur (of relevante Comissie) van SDW meebeslist over het toewijzen/indelen van de trainers en leiders. Ieder team dient tenminste 1 trainer en 1 leider te hebben , die is ingeschreven bij SDW. Ook dienen beide personen een VOG te hebben aangetoond aan SDW.  Indien er meerdere trainers en leiders zijn dan dienen die ook allemaal ingeschreven te zijn bij SDW en dienen zij een VOG te hebben aangetoond. De trainersgroep van een leeftijdsgroep is samen met de coordinator verantwoordelijk voor het doorgeven van nieuwe trainers aan de ledenadministratie en de VOG coordinator. 

Proces teamindeling

Februari
Trainers maken afspraken over hoe de teamindeling wordt aangepakt. Er wordt gezamenlijk 1 persoon gekozen die het voortouw neemt.

Maart/April
Gezamenlijke trainingen of toernooitjes. Trainers bekijken gezamenlijk het niveau en overleggen achteraf. Eventueel met ondersteuning vanuit de club (in eerste instantie de TC).

Eind april/begin mei
Inventarisatie wie er blijft volgend seizoen en wie er weggaat. Eerste concept indeling wordt gemaakt.

Begin tot half mei
Discussies, schuiven, puzzelen aan de teamindeling. Alle trainers en coaches zijn betrokken.

Rond 15 mei
Bekendmaking nieuwe, definitieve teamindeling. Aan alle spelers tegelijk, dus dit vraagt coordinatie van de trainers!

1 Juni
1 Juni is de 'dealine' voor de contributie.  Wie dan ingeschreven staat bij SDW, is contributie verschuldigd voor het komende seizoen.  Aanmeldingen die na 1 juni binnenkomen (en voor de start van het nieuwe seizoen), worden per individueel geval beoordeeld door betrokken trainers en coordinator in de betreffende leeftijdscategorie.

Voor 5 juni
De nieuwe teams en gewenste speelklasse worden doorgegeven aan het secretariaat m.b.v. dit formulier.  De teams binnen de leeftijdsgroep worden genummerd op basis van de klasse indeling. Dus: een hoofdklasseteam wordt team 1,  eerste klasse team wordt team 2, etc. Als er meerdere teams uit dezelfde leeftijdsgroep in dezelfde klasse worden ingeschreven, dan wordt er geloot onder toezicht van de clubsecretaris om te bepalen wie welk teamnummer krijgt. Let op:  teams doorgeven kan niet via email, whatsapp, mondeling etc etc.. Ook moet je alle gegevens in één keer invullen. 

Na 5 Juni
Na 5 juni zijn er geen wijzigingen meer mogelijk in teaminschrijven, klasse indeling etc.  Dit is ook formeel de start van het nieuwe seizoen. Vanaf dan wordt er getraind in de nieuwe teamsamenstelling.  Eventuele toernooien worden in goed overleg gespeeld in oude of nieuwe samenstelling. 
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!