SDW | MISSIE, VISIE EN KERNWAARDEN
16972
page-template-default,page,page-id-16972,page-child,parent-pageid-15475,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
 

MISSIE

SDW is een gastvrije en maatschappelijk betrokken voetbalvereniging in de Amsterdan West, die midden in de samenleving staat. Voor de leden staat plezier voorop. Verantwoordelijke en betrokken leden, vrijwilligers, supporters, sponsoren en arbitrage komen samen op een representatieve en veilige accommodatie.  Hier wordt zowel prestatief als recreatief gesport in een familiaire sfeer, waarbij sportiviteit en respect hoog in het vaandel staan.

VISIE

SDW is voetbalvereniging waar iedereen zich thuis voelt en waar plezier de boventoon voert. Plezier is de basis voor voetballen op het juiste niveau.  Plezier komt tot uiting door resultaatgericht te zijn binnen prestatievoetbal, waarbij op een niveau wordt gevoetbald dat past bij de teams. Hoog spelen op zich is niet het doel. De ontwikkeling en groei van de spelers en trainers is dit wel. Alle teams voetballen op een passend niveau. Onze vereniging is goed georganiseerd en straalt gastvrijheid en professionaliteit uit. Voorwaarden hierbij zijn: de juiste mensen op de juiste plek, het hebben en onderhouden van een financieel gezonde organisatie, een positief imago, het open blijven staan voor de wereld om ons heen en het hebben van goede relaties met belanghebbende partijen.

KERNWAARDEN

SDW is niet de enige voetbalvereniging in Amsterdam. SDW is een middelgrote, dynamische, vereniging waar 600 sporters en vrijwilligers actief zijn. SDW bestaat sinds 1907en is na een moeilijke periode aan het begin van deze eeuw sinds 2011 begonnen aan een comeback.

Zowel spelende leden als vrijwilligers voelen zich thuis binnen SDW. De vereniging onderscheidt zich namelijk door een familiaire, warme en nuchtere sfeer waarbij onderlinge verbondenheid voorop staat. Ieder lid of team telt mee en hoort erbij. Maar dat alles neemt niet weg dat SDW een ambitieuze vereniging is die ruimte laat voor vernieuwende initiatieven op sportief en maatschappelijk gebied.

SDW is een hechte vereniging. Alle leden en vrijwilligers als ook de ouders en verzorgers van jeugdleden dragen hun steentje bij aan het functioneren en het verder ontwikkelen van de vereniging. Deze samenwerking geeft SDW veel kracht. Aan de onderlinge communicatie tussen al deze betrokkenen wordt veel aandacht besteed. Het persoonlijke contact staat daarbij voorop. Alle geledingen binnen de vereniging werken daardoor intensief samen.

De leden bepalen samen de koers van de vereniging. Dat betekent dat ze gehoord worden als ze ideeën en wensen hebben en dat ze de ruimte krijgen die ideeën en wensen gezamenlijk uit te voeren. Uitgangspunt binnen SDW is daarbij dat gedacht wordt in oplossingen.

Leden en vrijwilligers weten zich gesteund bij de uitvoering van hun activiteiten en worden gewaardeerd voor wat ze doen, waarbij aan opvallende prestaties of bijzondere gebeurtenissen extra aandacht wordt besteed. Jeugdleden worden waar mogelijk ingezet bij deze activiteiten. Op die manier worden ze actief bij de vereniging betrokken en ervaren ze het plezier dat dit werk met zich meebrengt. Alle vrijwilligersactiviteiten leveren een belangrijke bijdrage aan het imago en de uitstraling van SDW.

Bij SDW kan iedereen op zijn of haar niveau sporten. Het plezier staat daarbij voorop, maar tegelijkertijd wordt erkend dat iedereen beter wil worden. Door het professionele niveau van training, begeleiding en faciliteiten kan dat bij SDW. Maar de doelstelling verschilt per team. De hogere teams zijn prestatief van aard, bij de overige teams wordt uitgegaan van de ontwikkeling van spelers en voor alle andere teams geldt dat er sprake is van een natuurlijk evenwicht tussen prestatie, ontwikkeling en plezier.

De vereniging hecht bijzonder veel waarde aan integriteit, sportiviteit en respect. Dat betekent dat de SDW-gedragscode actief wordt uitgedragen en nageleefd. Goed gedrag wordt gestimuleerd en beloond. Trainers en leiders coachen op positieve wijze. Ouders en verzorgers worden op actieve wijze betrokken bij het team van hun kind.

SDW draagt actief bij aan de samenleving. De vereniging biedt zowel leden als niet-leden de kans om zich verder te ontwikkelen. Tevens levert SDW een bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. De vereniging werkt daarbij intensief samen met de gemeente en met maatschappelijke instellingen.