Geachte leden, trainers, ouders en overige bezoekers van SDW,

Met ingang van 2021 zullen wij hulp met Corona coaches de regels van de gemeente,  KNVB en het RIVM naleven.

Deze regels betreffen o.a. afwezigheid van publiek bij amateurwedstrijden en het sluiten van sportkantines.

De Corona coaches zijn net als u leden of verzorgers of ouders van leden van de club, die zich als vrijwilliger inzetten.

 

Het is van groot belang het bijgevoegde Corona beleid inclusief gedragsregels voor SDW na te lezen. Het bevat specifieke informatie voor spelers, begeleiders, supporters en over kleedkamer gebruik op ons sportpark.

We vragen onze leden en overige bezoekers van het sportpark zich hieraan te houden. Wij hechten veel waarde aan de veiligheid van u en uw naasten en we zullen daarom de maatregelen met elkaar en voor elkaar moeten naleven.

Mochten de regels door de overheid op enig moment weer gewijzigd worden, dan worden onderstaande protocollen wederom aangepast. Wij raden u dan ook aan om deze met enige regelmaat te lezen.

Wij rekenen op uw medewerking.

Het SDW Bestuur

Corona beleid SDW incl Corona Gedragsregels