Vrijwilligersbeleid - ASC Sterk door Wilskracht sinds 1907

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Vrijwilligersbeleid

Functies en taken

SDW groeit hard. Het streven van SDW is om iedereen de mogelijkheid te geven om lid te worden van onze vereniging. Daarmee groeit ook de behoefte aan vrijwilligers. Willen we de club op een verantwoorde manier draaiende houden de komende jaren, dan moeten er meer mensen actief worden als vrijwilliger. Een andere reden om vrijwilligers te werven/actief te krijgen is om het verenigingsgevoel te vergroten zowel de lusten als de lasten te verdelen. In dit vrijwilligersbeleid is vastgelegd hoe SDW omgaat met vrijwilligers.

Overgangsjaar

Seizoen 2021/2022 zal een overgangsjaar zijn, waarin het beleid wordt ingericht en krijgt iedereen de kans te wennen aan de nieuwe structuur. ASC SDW zal hiervoor nieuwe software in gebruik gaan nemen, waarbij iedereen de mogelijkheid krijgt om zelf een voorkeur voor tijden en activiteiten aan te geven.

Uitgangspunten:

 1. Belangrijkste uitgangspunt is dat ieder lid actief bijdraagt in de organisatie van ASC SDW, in de vorm van vrijwilligerswerk. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen teamtaken en individuele taken.
 2. Voor leden tot 14 jaar is het uitgangspunt dat directe familie deze actieve bijdrage levert (voor bardiensten waarbij alcohol wordt geschonken geldt een minimum leeftijd van 18 jaar).
 3. De inzet van vrijwilligers wordt gecoördineerd door de vrijwilligerscoördinator.
 4. Er geldt een minimum inzet per lid, per seizoen. Dit wordt uitgedrukt in punten. Het aantal te behalen punten wordt vastgesteld door het bestuur. Ouder/verzorgers met meer dan 1 kind bij ASC SDW hoeven maar één keer punten te halen (voor 1 lid).
 5. Er zijn verschillende vormen van vrijwilligerswerk. Er zijn structurele vormen zoals bestuurstaken, deelnemen aan commissies, een coördinerende rol en/of trainer of coach zijn. Daarnaast zijn er ook ad hoc diensten zoals bardiensten, onderhoudsklussen, lijnen trekken, etc etc.
 6. Een aantal taken gelden niet als vrijwilligerswerk. Denk hier bij aan: het rijden naar uitwedstrijden, het wassen van tenues, incidenteel trainen van teams, incidenteel coachen of vlaggen.
 7. Taken worden toegekend door de vrijwilligerscoördinator, zoveel mogelijk op basis van vooraf aangegeven voorkeur voor tijd en activiteit. Daarnaast is het ook mogelijk voor vrijwilligers om zelf in te schrijven op bepaalde taken. ASC SDW maakt voor het indelen van diensten gebruik van software.
 8. Het uitvoeren van vrijwilligerstaken levert voordelen op. Denk hierbij aan tegoed voor consumpties, SDW kleding en/of andere voordelen. Ook is er een vrijwilligersklassement, op basis van inzet. Behoudens enkele uitzonderingen wordt door ASC SDW geen geldelijke vergoeding gegeven voor het verrichten van vrijwilligerswerk.
 9. Het is mogelijk om taken over te dragen indien de dienst niet uitkomt. Dit kan echter NIET via de ASC SDW organisatie (bestuur, vrijwilligerscoördinator, verenigingsmanager), dit kan uitsluitend door zelf vervanging te regelen. En daarna de vrijwilligerscoördinator in te lichten. Het vinden van vervanging blijft de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger zelf.
 10. Van een vrijwilliger wordt verwacht dat hij/zij zich houdt aan de algemeen geldende regels bij Voetbalvereniging ASC SDW. Een vrijwilliger die binnen Voetbalvereniging ASC SDW een taak verricht draagt daarvoor de verantwoordelijkheid. Van vrijblijvendheid mag dan geen sprake zijn.
 11. Voor een aantal vrijwilligersfuncties geldt dat de vrijwilliger een VOG dient te overleggen. Dit zijn o.a. bestuursfuncties en trainers/coaching functies. Exacte regels hieromtrent zijn vastgelegd in het VOG beleid.
 12. Het (structureel) niet uitvoeren van vrijwilligerstaken heeft consequenties. Hierbij hanteren we het '3 strikes out' principe. Bij 3 keer niet uitvoeren van een teamtaak of individuele taak zonder geldige reden of zonder opgaaf van reden, zal er een consequentie zijn. Die wordt bepaald door het bestuur en zal in eerste instantie worden gekoppeld aan het speelgerechtigd zijn van het lid of team in kwestie. 

Verzekering

ASC SDW gaat er van uit dat iedereen persoonlijk verantwoordelijk is voor de volgende verzekeringen, indien van toepassing voor de betreffende vrijwilligerstaak;

 • Een aansprakelijkheidsverzekering ( WA )
 • Een ongevallen verzekering
 • Een autoverzekering
 • Een auto – inzittendenverzekering

ASC SDW heeft bij de KNVB een collectieve verzekering afgesloten. Deze verzekering dekt die kosten welke in uitzonderlijke gevallen voorkomen en niet door de reguliere verzekeringen worden gedekt (vangnet-verzekering).

VOG

Voor de meeste structurele vrijwilligersfuncties (betaald en onbetaald) is het aantonen van een VOG noodzakelijk. Denk hierbij aan bestuursfuncties, commissiefuncties, functies waarbij de vrijwilliger toegang krijgt tot de ledenadministratie of financiele administratie, vertrouwenspersonen, etc. Dit proces verloopt via de VOG coordinator. 

Voetbal.nl app

Om de vereniging draaiende te houden, hebben we vorig jaar een nieuw Vrijwilligersbeleid ingevoerd. Daarin staat dat iedereen die lid is van SDW, actief bijdraagt in de vorm van vrijwilligerswerk. En voor jeugdleden tot 14 jaar geldt dat hun ouder(s) of verzorgers die rol op zich nemen. Om dit allemaal goed te kunnen organiseren is er afgelopen seizoen een Vrijwilligersplanner aangesteld en hebben we plannings software van Voetbal.nl gekocht, waarmee vrijwilligersdiensten worden ingepland via de groene Voetbal.nl app. 

Hieronder zijn er een aantal belangrijke punten toegelicht, zodat u geen moeilijkheden ondervindt in het gebruiken van de Voetbal.nl app.

 • Hoe kan ik mijn voorkeurstaken aangeven in de app?

Ga voor het opgeven van je voorkeurstaken naar menu item Vrijwilligerstaken. Hier heb je een optie Vrijwilliger. Vervolgens klik je op Mijn taken.

voorkeurstaken.png

 • Hoe kan ik mijn beschikbaarheid aangeven in de app?

Ga voor het opgeven van je beschikbaarheid naar menu item Vrijwilligerstaken. Hier heb je een optie Vrijwilliger. Vervolgens klik je op Mijn beschikbaarheid.

beschikbaarheid.png

 

 • Waar kan ik zien hoeveel punten ik al behaald heb?

Ga voor een overzicht van reeds behaalde punten naar menu item Vrijwilligerstaken. Vervolgens klik je op Status.


behaaldepunten.png

 • Hoe kan ik een taak met een andere vrijwilliger ruilen?

Indien u op een taak bent ingeschreven is het ook mogelijk aan te geven dat u wilt ruilen. Zorgt eerst voor dat de taak is aangevinkt onder het menu item vrijwilligerstaken. Hier heb je de optie mijn taken.

Zodra de taak aangevinkt is, moet u naar het tabblad programma gaan. Hier vind je dan de toegewezen taak. Vervolgens klikt u op de taak. U kunt aangeven dat u wilt ruilen door op het grijze rondje met pijltjes te klikken.

Nadat u heeft aangegeven te willen ruilen wordt het rondje rood. Andere personen kunnen vervolgens via hun app uw ruilverzoek accepteren, waardoor zij de taak van u overnemen. Totdat de “taakruil” is doorgevoerd bent u verantwoordelijk voor de uitvoering van de taak en het zoeken van uw vervanger.

Mocht het niet langer noodzakelijk zijn te ruilen, dan kunt u op het rode rondje met de pijltjes klikken en zal u weer op ingeschreven worden gezet.

ruilen.png

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met vrijwilligerscoördinator,  vrijwilligers_coordinator@ascsdw.nl.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!