Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligersbeleid SDW

 

SDW groeit hard. Het streven van SDW is om iedereen de mogelijkheid te geven om lid te worden van onze vereniging. Daarmee groeit ook de behoefte aan vrijwilligers. Willen we de club op een verantwoorde manier draaiende houden de komende jaren, dan moeten er meer mensen actief worden als vrijwilliger. Een andere reden om vrijwilligers te werven/actief te krijgen is om het verenigingsgevoel te vergroten zowel de lusten als de lasten te verdelen. In dit vrijwilligersbeleid is vastgelegd hoe SDW omgaat met vrijwilligers.

 

Overgangsjaar 

Seizoen 2021/2022 zal een overgangsjaar zijn, waarin het beleid wordt ingericht en krijgt iedereen de kans te wennen aan de nieuwe structuur. ASC SDW zal hiervoor nieuwe software in gebruik gaan nemen, waarbij iedereen de mogelijkheid krijgt om zelf een voorkeur voor tijden en activiteiten aan te geven.

 

Uitgangspunten:

 1. Belangrijkste uitgangspunt is dat ieder lid actief bijdraagt in de organisatie van ASC SDW, in de vorm van vrijwilligerswerk. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen teamtaken en individuele taken.
 2. Voor leden tot 14 jaar is het uitgangspunt dat directe familie deze actieve bijdrage levert (voor bardiensten waarbij alcohol wordt geschonken geldt een minimum leeftijd van 18 jaar).
 3. De inzet van vrijwilligers wordt gecoördineerd door de vrijwilligerscoördinator.
 4. Er geldt een minimum inzet per lid, per seizoen. Dit wordt uitgedrukt in punten. Het aantal te behalen punten wordt vastgesteld door het bestuur. Ouder/verzorgers met meer dan 1 kind bij ASC SDW hoeven maar één keer punten te halen (voor 1 lid).
 5. Er zijn verschillende vormen van vrijwilligerswerk. Er zijn structurele vormen zoals bestuurstaken, deelnemen aan commissies, een coördinerende rol en/of trainer of coach zijn. Daarnaast zijn er ook ad hoc diensten zoals bardiensten, onderhoudsklussen, lijnen trekken, etc etc.
 6. Een aantal taken gelden niet als vrijwilligerswerk. Denk hier bij aan: het rijden naar uitwedstrijden, het wassen van tenues, incidenteel trainen van teams, incidenteel coachen of vlaggen.
 7. Taken worden toegekend door de vrijwilligerscoördinator, zoveel mogelijk op basis van vooraf aangegeven voorkeur voor tijd en activiteit. Daarnaast is het ook mogelijk voor vrijwilligers om zelf in te schrijven op bepaalde taken. ASC SDW maakt voor het indelen van diensten gebruik van software.
 8. Het uitvoeren van vrijwilligerstaken levert voordelen op. Denk hierbij aan tegoed voor consumpties, SDW kleding en/of andere voordelen. Ook is er een vrijwilligersklassement, op basis van inzet. Behoudens enkele uitzonderingen wordt door ASC SDW geen geldelijke vergoeding gegeven voor het verrichten van vrijwilligerswerk.
 9. Het is mogelijk om taken over te dragen indien de dienst niet uitkomt. Dit kan echter NIET via de ASC SDW organisatie (bestuur, vrijwilligerscoördinator, verenigingsmanager), dit kan uitsluitend door zelf vervanging te regelen. En daarna de vrijwilligerscoördinator in te lichten. Het vinden van vervanging blijft de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger zelf.
 10. Van een vrijwilliger wordt verwacht dat hij/zij zich houdt aan de algemeen geldende regels bij Voetbalvereniging ASC SDW. Een vrijwilliger die binnen Voetbalvereniging ASC SDW een taak verricht draagt daarvoor de verantwoordelijkheid. Van vrijblijvendheid mag dan geen sprake zijn.
 11. Voor een aantal vrijwilligersfuncties geldt dat de vrijwilliger een VOG dient te overleggen. Dit zijn o.a. bestuursfuncties en trainers/coaching functies. Exacte regels hieromtrent zijn vastgelegd in het VOG beleid.
 12. Het (structureel) niet uitvoeren van vrijwilligerstaken heeft consequenties. Hierbij hanteren we het '3 strikes out' principe. Bij 3 keer niet uitvoeren van een teamtaak of individuele taak zonder geldige reden of zonder opgaaf van reden,  zal er een consequentie zijn. Die wordt bepaald door het bestuur en zal in eerste instantie worden gekoppeld aan het speelgerechtigd zijn van het lid of team in kwestie. 

 

Verzekering

ASC SDW  gaat er van uit dat iedereen persoonlijk verantwoordelijk is voor de volgende verzekeringen, indien van toepassing voor de betreffende vrijwilligerstaak;

 • Een aansprakelijkheidsverzekering ( WA )
 • Een ongevallen verzekering
 • Een autoverzekering
 • Een auto – inzittendenverzekering

 

ASC SDW heeft bij de KNVB een collectieve verzekering afgesloten. Deze verzekering dekt die kosten welke in uitzonderlijke gevallen voorkomen en niet door de reguliere verzekeringen worden gedekt (vangnet-verzekering).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met vrijwilligerscoördinator,  vrijwilligers_coordinator@ascsdw.nl.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!