Cookie beleid ASC SDW

De website van ASC SDW is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Privacyverklaring

Persoonsgegevens

ASC SDW verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt om lid te kunnen worden van onze voetbalclub. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Aanhef: (Dhr. / Mevr. etc.);
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer van het lid dan wel de ouders van het lid;
 • Email adres;
 • Kopie paspoort en waar van toepassing stadspas;
 • Relevante diploma’s, passen en trainerslicenties;
 • Foto’s.

Verwerkingsdoelen

De hierboven genoemde persoonsgegevens verwerkt door ASC SDW voor de volgende doelen:

 • ASC SDW verwerkt persoonsgegevens wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben;
 • de registratie en het exporteren van gegevens uit de ledenadministratie;
 • het maken van aantekeningen, verslagen tijdens een gesprek dan wel (bestuurs)vergaderingen die bedoeld zijn om in een (digitale) dossier te worden opgenomen;
 • het contact en communicatie met leden;
 • het verzenden van nieuwsbrief en/of reclame;
 • de publicatie van nieuws(bladen) op de website;
 • de beelden uit de bewakingscamera’s op het clubterrein voor beveiligingsdoeleinden;
 • het lezen en bewaren van sollicitatiebrieven;
 • het informeren over wijzigingen van diensten;
 • voor financiële/ administratieve doeleinden.

Bewaartermijn

ASC SDW zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

 • Wettelijke grondslag: ASC SDW houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen.
 • Voor alle overige (voornoemde) handelingen en doelen geldt de bewaartermijn: het lopende voetbalseizoen + drie jaar als er nog financiële verplichtingen van het lid openstaan.

Delen met derden

ASC SDW deelt persoonlijke gegevens met externe partijen alleen om onze diensten te kunnen verlenen en onze operationele activiteiten mogelijk te maken, of wanneer we dit wettelijk verplicht zijn. In alle andere gevallen vragen wij altijd om uw toestemming. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ASC SDW blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging

ASC SDW neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn:

Alleen bevoegd personeel mag uw gegevens inzien. Deze zijn: de secretaris, de functionaris gegevensbescherming; de jeugdcoördinatoren (zaterdag + zondag), de seniorencoördinator, de ledenadministratie, de vrijwilligerscoördinator. Daarnaast beschikken de teamleiders, de teamcoördinatoren en de trainers over uw naamgegevens en contactgegevens. ASC SDW tekent een verwerkingsovereenkomst met alle voornoemde functionarissen om ervoor te zorgen dat uw privacy naar behoren wordt beschermd. Een soortgelijke overeenkomst sluit ASC SDW tevens met alle (externe) partijen die over uw gegevens beschikken voor administratieve dan wel financiële doeleinden. Deze (externe) partijen betreffen op dit moment: de KNVB en het administratiekantoor Nikki-Online.

Rechten van betrokkenen

De privacywetgeving biedt betrokkenen onder andere het recht op inzage, correctie en verwijdering van gegevens. U hebt de volgende privacyrechten:

 • Recht op inzage: het recht om de persoonsgegevens die ASC SDW van u verwerkt in te zien.
 • Recht op rectificatie: het recht om de persoonsgegevens die ASC SDW van u verwerkt te laten aanpassen of aanvullen.
 • Recht op bezwaar: het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
 • Recht bij geautomatiseerde besluitvorming en profilering: het recht op een menselijke blik bij besluiten die over u gaan.
 • Recht op beperking van de verwerking: het recht om ASC SDW te vragen het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.
 • Recht op vergetelheid: het recht om in een aantal gevallen uw gegevens te laten verwijderen.
 • Recht op dataportabiliteit: het recht om uw persoonsgegevens in een aantal gevallen over te dragen.

Wilt u gebruik maken van deze rechten? Maak hiervoor een afspraak met het bestuur van de ASC SDW om langs te komen. Dit kan door het zenden van een email aan [email protected] Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!